SCHOLINGSAANBOD DEMENTIE

Voor bijvoorbeeld personeel, vrijwilligers, studenten in de zorg, Alzheimercafés, artsen in opleiding, nascholingen etcetera.

Monoloog Maarten: de man die lijdt aan de ziekte dementie

In deze monoloog doorloopt acteur Maarten Poldervaart de eerste 3 stadia van dementie. In het begin verloopt zijn lezing over het ontstaan van het Hoeksche Waardse landschap door de Elizabethsvloed nog vlekkeloos, maar er vallen steeds meer gaten in zijn geheugen. Uiteindelijk blijkt de Elizabethsvloed een metafoor voor wat er zich in zijn hoofd afspeelt. Maarten wordt bijgestaan door zijn lievelingszuster uit het verzorgingstehuis waar hij zogenaamd woont.

Geschikt voor: Scholing dementie personeel & vrijwilligers, studenten in de zorg, artsen in opleiding, nascholingen.

Duur: Monoloog: 0,5 uur. Nagesprek o.l.v. ‘de lievelingszuster: minstens 0,5 uur.
S
peelvlak: 2 x 2 meter / Overigen: beamer met laptop
Kosten: € 500,= excl. btw + reiskosten

Monoloog Nico: Mantelzorg

De vader van Nico van Lent is inmiddels overleden en had dementie. De moeder van Nico leeft nog, maar herkent haar zoon al bijna niet meer. In deze monoloog vertelt Nico op humoristische, maar ook indringende wijze over de worsteling met deze ziekte die hij als mantelzorger doormaakt.

Geschikt voor: scholing mantelzorgers personeel & vrijwilligers, studenten in de zorg, artsen in opleiding, nascholingen

Duur monoloog: 0,5 uur
Speelvlak: 2 x 5 meter
Kosten: € 250,= excl. btw + reiskosten

Alles in één: 2 monologen + podcast

De twee bovenstaande monologen kunnen ook tegelijkertijd
worden ingekocht. In dat geval kunnen zij voorafgegaan worden door een Podcast gemaakt samen met mensen met dementie. In de podcast komen hun ideeën over de ziekte aan bod. 

Geschikt voor: theater, scholing dementie en mantelzorg personeel & vrijwilligers, studenten in de zorg, artsen in opleiding, nascholingen.

Duur: 2 uur
Speelvlak: 2 x 5 meter
Kosten: € 950,= excl. btw + reiskosten

Sluit Menu