WAARDIG OUD ZIJN

De huidige Hoeksche Waard ontstond in 1421 na de Elizabethsvloed, waardoor het hele gebied overstroomde. Twee polders overleefden de ramp: de Sint Anthoniepolder en de Munikkenpolder. Het is deze geschiedenis van het gebied die de metafoor vormt voor het kunstproject. De ziekte dementie zorgt er immers voor dat de herinneringen langzaam overstromen totdat niets meer herinnert aan het vroegere landschap van het leven. Maar voor het zover is, zijn er nieuwe landschappen en nieuwe einders die bij uitstek verbeeld kunnen worden met kunst.
Die verbeelding staat centraal in Waardig Oud Zijn.

Doel
Het doel van het project is om de kennis over dementie in de Hoeksche Waard te vergroten, de stem van de mens met dementie te versterken, de schaamte over deze ziekte te verkleinen en mensen meer handelings-perspectief te bieden. Bovendien willen we in dit project de aanzet geven tot activiteiten die na 2019 structureel worden ingebed.

ACTIVITEITEN

Gezichten van dementie

De levensgrote aquarellen van Herman van Hoogdalem geven een indringend beeld van de mens met de ziekte dementie. De tentoonstelling zal plaatsvinden in de prachtige ruimte van de Open Hof-kerk.

Bij de opening wordt een conferentie georganiseerd over het onderwerp dementie en levenskunst.

Theatervoorstelling DeMens

We kijken terug op een geweldige reeks voorstellingen die goed ontvangen zijn door het publiek. Woorden als: Emotioneel, ontroerend, aangrijpend, de ziel rakend, pareltje .. zijn gevallen. Dementie komt van het Latijnse woord demens, dat weg van het verstand betekent. Theatermaker en filosoof Mieke de Wit heeft maandenlang gewerkt met mensen in de eerste stadia van dementie, hun partners en kinderen. Samen zijn zij op pad gegaan om de mens achter het verstand te vinden. Zit achter ons denken het ware mens-zijn verscholen? Welke emoties gaan gepaard met het voortschrijdend proces van dementie? Hoe gaat de omgeving om met het verlies van geheugen en onvoorspelbaar gedrag.

Een artikel over DeMens in het AD vindt u hier.

Familieconcert Winterwonderland 

 

Een buitengewoon sfeervol winterconcert waar maar liefst 3 koren uit de Hoeksche Waard en de Big Band aan meedoen. De koren zijn: het Odensekoor, Freeze Frame en Relight. Voor het Odemsekoor is het de eerste keer dat zij optreden.

Het koor blijft ook na dit jubileumjaar zingen.

Viltproject

Connie Toet begeleidt het viltproject ‘Veranderend landschap’. Daarin werken we met vilt aan de verbeelding van de metafoor van het nieuwe landschap dat wordt gecreëerd door de ziekte dementie. Door de deelnemers worden stukjes landschap gemaakt in verschillende workshops.
Deelnemers zijn zowel mensen met dementie, mantelzorgers, jongeren, vrijwilligers, alsook geïnteresseerde volwassenen. Vervolgens worden deze stukjes landschap samengevoegd tot een groot viltschilderij. Het werkstuk wordt gedurende het jaar op verschillende locaties geëxposeerd en kan daarna een permanente plek krijgen.

Into D’mentia

Into D’mentia is een training met virtual reality brillen (VR-bril) waarmee de deelnemers gedurende 15 minuten beleven wat mensen met de ziekte dementie ervaren. Het is bedoeld voor mensen – professionals, familie, vrijwilligers, nieuwsgierigen – die zelf willen meemaken wat het is om met dementie te leven, welke emoties daarbij komen kijken om van daaruit vaardigheden te ontwikkelen om (beter) aan te sluiten en af te stemmen op de persoon met dementie.

In samenwerking met de GGD ZHZ wordt deze training in de Hoeksche Waard uitgezet.

Pop-up Expositie Eduard van Toledo

Eduard van Toledo maakt beelden van verschillende materialen, waaronder diverse zelfportretten.

In 2011 is bij hem de ziekte van Parkinson geconstateerd. Op deze pop-up expositie zijn diverse van zijn beelden samengebracht.

Op indrukwekkende wijze laat hij zien hoe hij zijn aandoening beleeft en wat hij ondanks zijn aandoening doet met wat hem inspireert.


Poëtische verhalen

Het maken maken van poëtische verhalen met mensen met dementie volgens de methode TimeSlips van Anne Basting. Een methode die werkt vanuit de visie dat je niet op zoek gaat naar wat mensen nog weten, maar die de mogelijkheid van de fantasie gebruikt om verhalen te vertellen. Aan de hand van een zorgvuldig uitgekozen beeld wordt in verschillende rondes geassocieerd. De associaties worden op schrift gesteld en weer teruggegeven aan de deelnemers, hun familie en verzorgenden. Om de activiteit structureel in te bedden, wordt de methode van werken overgedragen aan de activiteitenbegeleider en vrijwilligers in een training van 4 dagdelen.

De Ziekte van Alzheimer in keramiek

Antoinette van Beurden stelt haar keramisch werk tentoon in Galerie Ludiek in Strijen. Zij verbeeldt de diverse stadia van dementie. Daarin staat de roos centraal als zinnebeeld van het mooie in de mens. Doordat mensen met dementie vaak niet bij hun eigen ik kunnen komen, is de roos niet altijd zichtbaar maar wel verborgen in het keramiek.Rondom de tentoonstelling biedt Antoinette keramiekworkshops aan, waarin zij met de deelnemers letterlijk de ervaring met dementie in klei verbeeldt. Aan het eind van de workshop nemen de deelnemers de vergankelijke werkstukken mee naar huis. Tevens krijgen zij een klein symbolisch keramisch object mee.

Betrokken personen & Organisaties

Dit plan is tot stand gekomen samen met verschillende personen en organisaties uit de Hoeksche Waard.
De betrokken organisaties zijn beroepshalve werkzaam op het gebied van kwetsbare ouderen & gezondheid. Dit zijn: Odensehuis Hoeksche Waard, Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard, Mee, GGD Zuid-Holland-Zuid, Protestantse gemeente De Open Hof.
Deze organisaties nemen voor de duur van het project zitting in een Raad van Aandacht.

De mensen die op persoonlijke titel hebben meegedacht zijn betrokken bij het onderwerp als mantelzorger of vrijwilliger in een verzorgingshuis of in het Odensehuis. Hun motivatie om dit kunstproject mee te bedenken is dat zij het belangrijk vinden om het taboe op dementie in de Hoeksche Waard te doorbreken en dat er nieuwe activiteiten worden ontwikkeld voor / met ouderen in de intramurale en extra murale zorg die beklijven.
De betrokken kunstenaars hebben allemaal hun sporen verdiend in het werken met mensen met dementie.

De kunstenaars zijn:

Antoinette van Beurden
www.antoinettevanbeurden.com

Kees Deenik
Linkedin

Herman van Hoogdalem
www.hermanvanhoogdalem.nl

Nico van Lent
www.verhalenschenker.nl

Connie Toet
Linkedin

Mieke de Wit
www.miekedewit.nl

Zie onze agenda voor data van alle activiteiten

Sluit Menu