ANBI

Kunst4all heeft tot doel het bevorderen van de cultuurparticipatie door het maken van kunst met en voor groepen mensen die niet vaak met kunst in aanraking komen.

De leden van de Raad van Toezicht krijgen een vergoeding voor de ten behoeve van de stichting Kunst4all daadwerkelijk gemaakte kosten. De directeur / bestuurder is zzp-er en werkzaam voor de stichting op factuurbasis.

Zie verder:

 

Sluit Menu