Jeugdgemeenteraad
educatief theaterprogramma over de Kunst van het Samenleven

Waarom?

In het huidige gepolariseerde politieke en maatschappelijke klimaat is het van groot belang dat we de jeugd leren redelijk en fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Juist als we het niet eens zijn met elkaar.
Een politicus is iemand met twee gezichten. 1) De acteur die zijn of haar ideeën met veel elan, retoriek en pathos voor het voetlicht brengt. Het doel is om mensen mee te krijgen, te overtuigen van de juistheid van de maatschappelijke analyse en de voorgestane oplossingen. 2) De bestuurder, die meer de rol heeft van regisseur, die behoedzaam opereert, die de woorden zorgvuldig kiest, luistert en uit is op compromissen.Wil de democratie goed functioneren dan moeten politici deze twee rollen beheersen.

In de Jeugdgemeenteraad wordt met beide rollen geoefend.

Voor wie?

Rotterdam kent vele programma’s voor politieke vorming, maar niet voor de jeugd tot 13 jaar. De Jeugdgemeenteraad richt zich juist op de 10 – 13 jarigen, oftewel leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het VMBO. En binnen deze groep dan weer de leerlingen die niet of nauwelijk in aanraking komen met politiek en kunst.

Het project maakt zowel politiek als kunst toegankelijk.
Het draagt bij aan het onwtikkelen van communicatieve en sociale vaardigheden, wederzijds begrip, integratie. Bovendien wekt het interesse voor en geeft het inzicht in politiek.

De Jeugdgemeenteraad is een voorloper op YOUNG 010 dat zich richt op jongeren in de leeftijd van 13 – 23 jaar

Hoe?

Het project begint op de scholen, waar de scholieren drie of vier eigen partijen oprichten en een programma opstellen. Alle programma’s gaan uit van een groot overkoepelend thema zoals Milieu, Samenleving of Armoede.

Elke partij bedenkt serieuze, haalbare, kleinschalige oplossingen voor geconstateerde problemen. Ook verdiept elke partij zich in haar tegenstanders en mogelijke tegenargumenten.

Daarna worden de scholieren uitgenodigd op ons stadhuis, waar zij met alle egards door de acteurs worden ontvangen in de indrukwekkende Raadszaal.

De acteurs, die inmiddels dertien jaar ervaring met dit programma hebben opgedaan in Den Haag, leggen spelenderwijs de procedures en mores van de gemeenteraad uit.

Doelen

Het aan den lijve ervaren wat democratische besluitvorming inhoudt en het toegankelijk maken van kunst.
En leren hoe:

 • beleefd en fatsoenlijk te blijven, ook als je het niet met elkaar eens bent;
 • de gemeenteraad werkt;
 • het algemeen belang voor ogen te houden;
 • met elkaar plannen te maken;
 • plannen te onderbouwen;
 • plannen wervend te presenteren (ook visueel);
 • op kritische vragen te anticiperen;
 • met kritische vragen om te gaan.

Aansluiting Programma

Voor de basisscholen sluit dit programma goed aan op ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. 

Voor het voortgezet onderwijs is dit programma het kerndoel voor ‘Nederlands en Mens en Maatschappij’.

Tijdsinvestering

 • Voorbereidingsgesprek met een medewerker van Kunst4all;
 • Voorbereiding met leerlingen op school, minimaal 1 dagdeel, naar wens uit te breiden;
 • Programma in Raadszaal: 75 minuten + reistijd.

Deelname

Neem voor meer informatie contact met ons op:

Stichting Kunst4all
010 4777361
info@kunst4all.com

Leerlingen van de Babylonschool deden mee aan de Jeugdgemeenteraad. Hieronder vindt u een verslag

De Jeugdgemeenteraad is gebaseerd op het Haagse programma de Kinder- en Jeugdburgemeester, dat daar 14 jaar met veel succes werd opgevoerd (zie de website van Den Haag)
De Jeugdgemeenteraad is mede mogelijk gemaakt door:

Sluit Menu